Bedriftens viktigste ressurs er folka som jobber der.

Mestring og prestasjon

Vi lever i en verden med stadig større informasjonsstrøm og mye skjer i høyt tempo. Det gjør at slitasjen på oss som mennesker blir større og stadig flere blir både lite effektive og syke av belastningen. Kurs og tema innen stressmestring og prestasjon er en god investering for arbeidsgivere, da det kan bidra til å forbedre ansattes helse og trivsel, øke produktiviteten og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

Et utvalg referanser

Kurs og foredrag

Alle kurs og foredrag skreddersys etter din bedrifts behov og ønsker.

Kurs i stressmestring

Stress er en del av livet og kan være positiv og stimulerende. Men de krevende situasjonen kan kommer litt for hyppig, slik at den positive stressbelastningen blir negativ.

Stressmestringskurset inkluderer fire plenumssamlinger og kombineres gjerne med en- til en samtaler mellom samlingene for økt utbytte.

Temaene skreddersys etter bedriftens behov og ønsker. Noen sentrale tema er: Fundament for stressmestring og prestasjon, bevisst oppmerksomhet og konsentrasjon, selvledelse over tid.

Reduser unødvendig stress

Stress er blant de vanligste helseproblemene på norske arbeidsplasser og kan være et stort hinder for den enkelt medarbeider, samt et godt og produktivt arbeidsmiljø. For å kunne mestre en hektisk hverdag kan det være nyttig å forstå hvilken påvirkning stress har på oss og hva du kan gjøre for å redusere belastningen stress gir. Eksempel på tema for foredrag/mini kurs:

Hva er stress?
Reduser unødvendig stress, slik at du kan være effektiv, prestere og kjenne glede i en hektisk hverdag.
Forskningsbaserte metoder for å mestre stress og bedre prestasjoner.

Selvledelse

For å oppleve mestring og prestasjon over tid, må grunnleggende faktorer være på plass. Effekten av god selvledelse er økt bevissthet og evne til å prioritere og få til det man ønsker.

Målet for kurset er å gi deltakerne konkrete verktøy, slik at den enkelte kan ta action og gjøre små eller større endringer som kan ha betydning for både jobben og privatlivet.

Gjennomføres som foredrag/workshop eller modul kurs.

Mindfulness i arbeidslivet

I mindfulness trener vi på å styrke vår oppmerksomhet og evnen til å re-fokusere. Vi utfordrer autopiloten vår, for å kunne ta mer bevisste valg. Tema som kan inngå i kurset:

Info til mindfulness, grunnleggende mindfulness-øvelser, stresshåndtering, emosjonsregulering, kommunikasjon, anvendelse av mindfulness i arbeidet og implementering av mindfulness i hverdagen.

Gjennomføres som modul kurs lokalt eller som nettkurs.

Indre bærekraft

Vi må begynne med oss selv hvis vi skal få en mer bærekraftig verden. For mye stress gjør det vanskelig for oss mennesker å ta gode valg, tenke nye tanker og skap det vi trenger for fremtiden. Våre grunnleggende fysiologiske og mentale behov må dekkes, skal vi få det til det vi ønsker over tid.

Bevisst oppmerksomhet og selvregulering.
Psykologisk overskudd er avgjørende for å ta gode valg over tid.
5 strategier for å komme i gang.

Gjennomføres som foredrag og workshop.