Når du vil kjenne mestring og prestere bedre – oftere.

Mental trening

Mental trening gjennom en til en samtaler er for deg som ønsker å kjenne mestring og prestere bedre oftere. Du er villig til å sette mål og gjøre endringer som skal til, slik at du både kan ha gode hverdager og benytte deg mer av ditt potensiale.

Mental trening handler om å forbedre sine mentale evner slik at du kan prestere på ditt beste. Det være seg om du ønsker å håndtere stress, prestere optimalt i idrett og arbeidsliv, eller rett og slett vil ha overskudd og glede i hverdagen.

Mental trening handler om systematisk og kontinuerlig trening av mentale ferdigheter med det formål å forbedre prestasjon, øke gleden eller oppnå større selvtilfredshet. (Weinberg og Gould, 2019)

Den første samtalen du har med meg som mentaltrener og rådgiver handler om din situasjon og hva du har behov for. Vi ser nærmere på hvilke distraksjoner som er i din hverdag, hva som er viktig for deg i livet og hvordan du kan justere og trene hjernen. Du blir bedre kjent med mental trening som metode og hvordan jeg kan hjelpe og støtte deg i din prosess.

Ta kontakt for en prøvesamtale.